DUYURULAR +Tümünü Gör
Mobil uygulama için seçim yapınız.
  Android Ios  
ENDEKSLER
ATB 100. Yıl Belgeseli
  pdf video  
TÜRİB
Etkinlik Takvimi
Mayıs Haziran 2022
pzt. sa. çr. prş. cm. cmt. pz.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Ziyaretçilerimiz
IP Numaranız : 172.70.174.85
Şuan 24 kişi online
Bugün 668 kişi ziyaret etti.
Toplam Gösterim: 181183
Ankete Katıl
Borsamız organizasyonlarını hangi kanallardan takip ediyorsunuz?
Anket sonuçları için tıklayın    

Haber Detayları

Basın Toplantısı Tam Metni - 13.04.2009

ANTALYA TİCARET BORSASI 2009-2012 STRATEJİK İŞ PLANI ÇALIŞTAYI

11-12 NİSAN 2009 IC GREEN PALACE  – KUNDU / ANTALYA

 

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz.

Antalya Ticaret Borsası, yaklaşık 90 yıllık geçmişi olan köklü bir sivil toplum ve meslek örgütüdür. Bir asıra yakın geçmişiyle kurumsallığını geliştiren Borsa’mızı  yönetmek üzere 4 yıllığına görevlendirilmiş bulunmaktayız. Bundan da  onur duyuyoruz.

Geçmişte bu kurumda görev alan ve Borsamızı bugünlere taşıyan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Üstlendiğimiz görevi alnımızın akıyla tamamlayacak ve bayrağı bizden sonraki yöneticilere devrederken, bizi hatırlatacak eserler bırakacağız. Bu azimde olan ekip arkadaşlarımla birlikte bunun için çaba harcayacağız.

Yöneticilikten anladığımız, bir kurumu idare etmek değil, başta üyelerimiz olmak üzere sektöre ve topluma hizmet etmek, pozitif kurumsal değerler yaratmaktır. Bunu gerçekleştirmek için uygulayacağımız temel yaklaşım, şeffaflığa ve paylaşıma odaklı “yönetişim” i tüm unsurlarıyla gerçekleştirmek olacaktır.

Göreve geldiğimizden bugüne kadar danışmanlığımızı yapan, konusunda uzman bilim insanlarıyla çalışma gruplarımızın rehberliğinde, hangi çerçevede ve nasıl çalışacağımıza dair planlamalar yaptık. Amaçlarımıza ulaşmak için yaptığımız planlamalarımızı, ortaya koyduğumuz stratejilerimizle uygulayacağız. Bu çalışmalarımız süresince, siz basın mensuplarının sayesinde kamuoyumuzun bizleri izlemesini ve denetlemesini bekliyoruz. Bu süreçte basınımızın ilgisi ve desteği, pozitif kurumsal değer yaratma çabamıza ilave motivasyon sağlayacaktır.

Görev süremiz boyunca yapacağımız tüm çalışmalarımızda vazgeçmeyeceğimiz temel prensiplerimizin bizleri bağladığı bilinciyle sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bunlardan birincisi; söylemlerimiz ve eylemlerimiz arasındaki tutarlılık olacaktır.

İkincisi; alacağımız kararlarda ve uygulamalarda  ekip arkadaşlarımızla, konunun uzmanlarıyla ve ilgili tüm kesimlerle işbirliği içerisinde bulunmaktır.

Üçüncüsü; toplumsal ve kurumsal fayda üretme konusunda, kişilerden ve çıkar gruplarından bağımsız davranmaktır.

Dördüncüsü; kurumsal kararları ve uygulamaları keyfilikten ve kişisellikten uzak, bilimsel ve nesnel dayanaklarla gerçekleştirmektir. 

Beşincisi; çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkacak başarıları birlikte çalıştığımız tüm kesimlerle paylaşmaktır.     

Sizlerle, çalışma kapsamımızı ve ilgi düzeylerimizi bir kuşak halinde paylaşmak istiyorum;

Bizim varlık nedenimizi oluşturan üyelerimiz, doğal olarak çalışma kapsamımızın, ilgi düzeyimizin temelini ve özünü oluşturmaktadır. Üyelerimizin; rekabeti, üretimi ve ticareti dürüst ve kayıtlı olarak geliştirmede karşılaştığı sorunları ve görüşleri, bizim için birincil gündem maddesidir.

Yeterli güç ve donanım sağlanmadan küresel rekabete açılmış bulunan tarımsal üretim ve ticaret sektörü, bizim için temel sektör konumundadır. Israrla savunduğumuz tarım ve gıda sektörünün stratejik bir sektör olduğu yolundaki tespitimiz, son ekonomik verilerle, bir kez daha doğrulanmıştır. Tarımsal üretim ve ticaretin stratejik bir sektör olarak tanımlanması ve buna uygun gerekli adımların,  daha fazla vakit kaybetmeksizin, kararlılıkla atılması gerekmektedir. Zira küresel ekonomik krizde büyük bir potansiyel alan olarak görülen birincil sektörün tarım ve gıda olduğu ifade edilmektedir.   

Antalya’mız ve Batı-Akdeniz Bölgemiz, dünya üzerinde eşsiz bir coğrafyayı ve eko-sistemi bizlere bahşetmektedir. Bu benzersiz değeri, 10 bin yıllık tarihsel ve kültürel birikimiyle kullanan halkımız, bu değerin kendisine bir emanet olduğunun daha çok farkına varmaktadır. Antalya Ticaret Borsası olarak bu uğurda öteden beri olduğu gibi bu dönemde de kentsel ve bölgesel sürdürülebilir büyümeden yana olan tavrımızı ve kararlılığımızı aynen koruyacağız.

Çalışma kapsamımızın ve ilgi düzeyimizin bir diğer kuşağı da ulusal ve küresel rekabet çevremiz ve sürdürülebilir büyüme ortamımız olacaktır. Borsamız kurumsal yapısıyla küresel standartlara ulaşmada önemli bir aşamayı geride bırakmış ve aldığı akreditasyon belgesiyle Ülkemizin 6 Ticaret Borsasından biri olmayı başarmıştır. Bu kapsamda, küresel rekabette üyelerimize avantaj sağlayacak yeni ürün ve pazarların oluşturulmasına çaba sarfedeceğiz.  

Bu haftasonu meclis olarak gerçekleştirdiğimiz çalıştay ile  4 yıllık stratejik iş planımızı oluşturduk. Yönetim olarak mevcut çalışmalarımızı değerlendirmek ve  gelecekle ilgili planlarımızı güncelleştirmek amacıyla buna benzer toplantıları belirli aralıklarla tekrarlayacağız.

Stratejik İş Planımız doğrultusunda tespit ettiğimiz başlıca hedefler şunlardır:

01.Borsamızın üye sayısını ve işlem hacmini genel ekonomik büyümeden daha hızlı büyütmek

02.Üyelerimiz arasındaki iletişimi ve etkileşimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak

03.Yeni hizmet binamızın yapımını tamamlamak ve taşınmak

04.TUMEM kapsamında planlanan eğitim programlarını Borsamız meslek gruplarının talepleri doğrultusunda çeşitlendirmek ve etkinliğini zaman içinde bölge ölçeğine yaymak

05.Canlı Hayvan Borsası ve Et Borsası projelerini hayata geçirmek

06.Tarıma Dayalı İhtisaslaşmış Organize Sanayi Bölgesi’ni hayata geçirmek

07. Vakıf Zeytinliğinin Antalya’ ya kazandırılması için ZeytinPark Projesini hayata geçirmektir.

Bu faaliyetlerimizi yürütürken temel stratejimiz; birlikte hareket etme kültürümüzden faydalanmak ve ortaklaşa rekabet etme yöntemlerini kullanmak olacaktır.

Bu anlayışla Antalya’mızdaki ve bölgemizdeki bütün sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve kamu kurumları ile her türlü işbirliği imkanlarını yaratma çabası içinde olacak ve uyum içinde ortak projeler geliştireceğiz.

Çalışmalarımızda yararlanacağımız kaynaklarımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Başlıca kaynaklarımız şunlardır:

01.Borsamızın insan, donanım ve finans kaynakları

02.Üst kuruluşumuz olan TOBB

03.KOSGEB

04.Tarım Bakanlığı

05.TÜBİTAK

06.Üniversiteler

07.Kamu kurum ve kuruluşları

08.Özel kurum ve kuruluşlar olacaktır

 Stratejik İş Planımıza göre ana çalışma alanlarımız şunlar olacaktır:

01.Eğitim

02.Hizmet

03.Ar-Ge

04.Tarımsal üretim

05.Ekonomi-Ticaret

06.Sosyal-Kültürel

07.Çevresel ve toplumsal alanlardır

Çalışma alanlarımızın her biri için belirlediğimiz farklı çalışma düzeyleri olacaktır. Bunların ilki, bir meslek örgütü olarak tabi ki üyelerimize yönelik işleri yürüteceğimiz Borsa düzeyi olacaktır. Sonraki aşamada sektör düzeyindeki faaliyetlerimiz gelecek. Üçüncü çalışma düzeyimiz yaşadığımız kent Antalya’dır. Sonrasında bölge düzeyinde yapacağımız çalışmaları sayabiliriz. Nihayet ulusal ölçekte üstleneceğimiz işler ve küresel anlamda katkı yapacağımız çalışmalar da olacaktır. Bunlarla ilgili detaylı bir tabloyu sizlere dağıttığımız stratejik iş planı şemasında bulabilirsiniz.

Attığımız her adımın kamuoyunun değerlendirmesine açık olacağını daha önce de söylemiştim. Sizlerden istediğimiz; değerlendirmelerinizi yaparken şu temel performans kriterlerini göz önünde bulundurmanızdır:

01.Planlamalarımız ve uygulamalarımızın birbiriyle uyumluluğu,

02.Hizmet üretme çeşitliliğimiz ve yaygınlığımız,

03.Çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşma ve hesap verebilme yoğunluğumuz olmalıdır.

Yönetim dönemimiz ile ilgili sizleri genel olarak bilgilendirdiğime inanıyorum. Dört yıllık stratejik iş planımıza dayanarak hazırladığımız 2009 yılı eylem planımızda  yer alan temel faaliyetlerimizi başlıklar halinde sizlerle paylaşmak istiyorum;

 • ZeytinPark Projesi
 • Ürün Borsaları ve OTB
 • Sektörel ve bölgesel amaçlı AB, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı projeleri
 • Canlı Hayvan Borsası ve Et Borsası
 • Çiçek mezat alanının projelendirilmesi
 • Kalkınma ajansı kurulma girişimleri
 • Tarımsal Üretim ve Ticarette Eşgüdüm Projesi
 • Yaş meyve sebzede izlenebilirlik çalışmaları
 • Sektör ve ürün temelli raporların hazırlanması
 • İlçe temsilciliklerinin oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi
 • TUMEM eğitim faaliyetleri
 • Teknik geziler
 • EXPO 2014 Fuarı
 • Tarım Festivalleri (Mantar, K.Çiçek,Tarım Şenliği)
 • ATB yayın faaliyetleri
 • Yeni bina için yer arayışı ve projelendirilmesi çalışmaları ana gündem maddemizi oluşturacaktır.

Hepinize teşekkür ederim…