Karbon Ayak İzi Nedir?

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri tüm dünyayı etkilemektedir. Çevresel kaynaklar tükenmekte, artan sıcaklık nedeniyle kuraklık ve sel gibi doğal afetler artmaktadır. Sıcaklık artışının nedeni, insan faaliyetleri sonucu oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarıdır. Sera gazı salımları içerisindeki en yüksek pay ise karbondioksit gazına aittir.

Ülkeler, saldıkları karbondioksiti (kısaca karbon) azaltmak ve iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek için çaba göstermekte ve işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan İklim Değişikliği Sözleşmesi’ne taraf olmuştur. Sözleşme gereği ülkemiz sınırlarında oluşan sera gazlarının 2030 yılına kadar büyük oranda azaltılması, 2050 yılında ise karbon-nötr olması (sıfırlanması) gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda gerek ülkemizde gerekse Antalya ilimizde tüm sektörlere düşen çok önemli görevler mevcuttur.

Sera gazı salımlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik çabalarımızın yanı sıra; iklim değişikliğinin, ekonomi ve uluslararası ticaret gibi diğer küresel sorunlarla bağlantılı olarak değerlendirmemiz kaçınılmazdır. Antalya’nın ihracat gelirinin %60’ını tarımsal üretim oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen ihracatın büyük çoğunluğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılmaktadır. Sıfır karbon kıta olma hedefini açıklayan AB’nin, bu hedefe ulaşması için alacağı önlemler ve ilave vergiler, Antalya’nın AB ile olan tarım ticaretini sekteye uğratmamalıdır. Bu nedenle üreticilerimiz sera gazı envanter raporlarını (karbon ayak izi raporlarını) hazırlatmalı, 2050 yılı sıfır karbon hedefi için gerekli planlamaları yaparak hayata geçirmelidir.

Karbon salımı hesaplama aracı, tarım sektöründe hizmet veren tüm üreticilerimiz için farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Gerekli bilgiler girilerek, üretime yönelik karbon salımı ve azaltma potansiyeli değerlendirilebilir. Sonuçlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Temsil edici veriler üretim sahasındaki karbon salan ve tutan tüm unsurların sera gazı envanter raporunda hesaba dahil edilmesiyle elde edilebilir.

Tarımsal faaliyetler sonucunda toprak altı ve toprak üstünde tutulan karbon miktarı hesaba katılmamıştır.

Facebook Instagram YouTube LinkedIn