Online İşlemler
USD 18,5994
EUR 19,1482
İMKB 4.977,64
ALTIN 1.048,7360
Antalya 19⁰C
X

Kur Farkı Zararları Hk.

15/11/2022

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete'nin 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayısında yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Tebliğ'de Değişiklik yapılmasına dair tebliğ uyarınca, 15/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fırkasında yer alan "1/1/2024" olarak değiştirilmiştir.

Düzenlemeye göre,1/1/2024 olarak değiştirildiği için Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı 2024 yılı başına kadar dikkate alınmayabilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurular'a geri dön