TOBB Logo ISO 9000 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 18,7832
EUR 20,3228
İMKB 5.207,67
ALTIN 1.158,2390
Antalya 19⁰C
X

YKTS-KEP ve UETS Hk.

06/03/2023

Sayın Üyemiz,

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak ile idari yaptırım kararlarının (ek tahakkuk, ceza kararları, ödeme emirleri, haciz bildirimi vs) Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sisteminden (KETSİS) tebliğ edilebilecek,

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebliği gereken kararların tebligatlarının UETS'de kayıtlı olan elektronik tebligat adreslerine de yapılabilecek,

- Tebligatın öncelikli olarak muhatabın Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde (KETSİS) kayıtlı elektronik tebligat adresine yapılması, söz konusu adrese tebligat yapılmasının mümkün olmaması halinde, muhatabın varsa UETS'ye kayıtlı adresinin kullanılması, elektronik tebligat adresi bulunmayan muhataba ise 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre tebligat yapılması,

UETS'ye ilişkin olarak, YKTS "Firma Bilgileri" sekmesinde "Kep adresi" alanına ilaveten "UETS adresi" şeklinde yeni bir alan eklenmiş olup YKTS firma bilgilerinde KEP ve UETS adresi eklenmesi veya güncellenmesi durumunda güncel bilgiler sisteme yansıyacaktır. Söz konusu kaydın ilgili Gümrük Müdürlüğünce yeniden onaylanmasına gerek bulunmayacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

 

Duyurular'a geri dön