TOBB Logo ISO 9000 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 18,7832
EUR 20,3228
İMKB 5.207,67
ALTIN 1.158,2390
Antalya 19⁰C
X

Valencia Portakal Satış İhalesi Hk.

09/03/2023

Sayın Üyemiz,

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün 2023 yılı üretimi tahmini 900 Ton Valencia Portakal satış ihalesi 10.03.2023 Cuma günü saat 14.00'de Dalaman Tarım İşletmesi'nde tekrar yapılacaktır.

İhaleye için detaylı bilgiler;

 1. İşletmenin 2023 yılı üretimi tahmini 900 Ton Valencia Portakal mahsulü Tofur olarak partiler halinde satılacaktır
 2. İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.
 3. İhale 10.03.2023 Cuma günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 4. İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Tebligat için adres beyanı,
 2. Geçici teminat vermesi,
 3.  İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
 4.  Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine istekli adı ve ihale konusu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine ihale zarfını teslim etmeyen şahıs/firmalar ihaleye katılamazlar.
 1. Tahmin Edilen Bedel e Teminata İlişkin Esaslar
 1. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

P.NO

MAHSULÜN

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

PARSEL ADI

TAHMİNİ

MİKTARI

MUHAMMEN

FİYATI

MUHAMMEN

TUTARI       

% 10 GEÇİCİ TEMİNAT    

2.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-6

250.000 Kg.

4,50.-TL/Kg.

 1.125.000,00.-TL

112.500,00.-TL

6.

PORTAKAL-VALENCİA

Tel İçi-10

400.000 Kg.

4,50.-TL/Kg.

 1.800.000,00.-TL

180.000,00.-TL

18.

PORTAKAL-VALENCİA

Payın-10/A

250.000 Kg.

4,50.-TL/Kg.

1.125.000,00.-TL

112.500,00.-TL

GENEL TOPLAM……………………...….:

900.000 Kg.

4.050.000,00.-TL

405.000,00.-TL

 1. Kat’i teminat ise ihale bedelinin %10 nispetindedir.
 2. İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda geçici teminatlarının tutarı kadar partiye iştirak edebilirler.
 3. İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Türkiye Halk Bankası Dalaman şubesi nezdindeki İBAN NO: TR63 0001 2009 2670 0013 000003 nolu hesabına yatırılacaktır. İhale başladıktan sonra teminat alınmayacağından, geçici teminatların ihale başlamadan önce işletme banka hesabına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. Teminat mektubu alınması halinde, Geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli olacaktır.(Geçici teminat mektubunun süresi en az 60 gün olacaktır).Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

Üyelerimize duyurulur. 

Duyurular'a geri dön