TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 32,5947
EUR 34,7362
İMKB 9.809,20
ALTIN 2.474,3660
Antalya 20⁰C
X

Hububat Satış Talimatı

08/03/2024

Sayın Üyemiz,

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Denizli Başmüdürlüğü stoklarında bulunan ve (Ek-1)'de yer alan ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale aşağıda yer alan ve (Ek-2)'de beliritlen fiyatlar ile kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili servest olarak, yine (Ek-1)'de yer alan makarnalık buğday ve mısır aşağıda yer alan esaslar ve (Ek-2)'de belirtilen fiyatlarla kullanıcısına peşin bedel mukabili serbest olarak 04 Mart 2024 tarihinden itibaren, kırmızı mercimek ve pirinç ise aşağıda belirtilen esaslar ve (Ek-2)'de belirtilen fiyatlarla 04 Mart 2024 tarihinden itibaren satılacaktır.

A) HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI:

Hububat satışlarımıza başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB'e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir.

(Ek-1)'de yer alan; ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, (Ek-1)'de yer alan; makarnalık buğday kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına), mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır.

Mart ayı satış talimatı ile satışa açılan arpaların ödemesi peşin olarak kredi kartı ile yapılabilecektir.

Yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2'de yer  alan satış  fiyatları  tablolarının  altında  belirtilmiştir.  ELÜS  satışlarından  maniplasyon  ilave  ücreti alınmayacaktır. Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları Mart ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır.

Satışa açılan tüm ürünler için  son para yatırma,  son teslim ve Elüsler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

ELÜS Hububat Stokları (Başvuru Satış Platformu)

ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi : 04 – 11 Mart 2024

TÜRİB Takas Son İşlem Tarihi : 22 Mart 2024 (dahil)

TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)

Son Para Yatırma Tarihi : 22 Mart 2024 (dahil)

Ürün Son Teslim Tarihi : 29 Mart 2024 (dahil)

TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden dağıtımı yapılacak ELÜS stoklar takas için TÜRİB'e gönderilecektir.  ELÜS  satışlarında  ürün tutarı  TÜRİB  üzerinden tahsislerin  gerçekleştiği  anda  yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.

Ofis  hesaplarına  alıcılar tarafından  yatırılan  ürün  bedeli  avans  niteliğinde  olup  yatırılan  parayı karşılayacak miktarda veya istenilen ürün kodunda emtia bulunmaması Kuruluşumuz tarafından taahhüt zorunluluğu doğurmayacaktır. Yatırılan ürün bedeli siparişin kabulü anlamı taşımayacaktır.

Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Ürün  bedelini  yatıran  şahıs/firmaların  süresi içerisinde  ürünlerini teslim almamaları  durumunda (alıcıdan kaynaklı sebeplerden dolayı) bakiye tutarları bekletilmeden iade edilecektir.

Ayrıca peşin satışlarımızda alıcılardan TMO Ticaret İşleri İzahnamesi, İkinci Kısım (İç Ticaret), Birinci Bölüm (İç Satışlar), Peşin Bedel Mukabili Satış Madde-8-(2) uyarınca alıcılardan peşin satış sistemi uygulama esasları ile ilgili ıslak imzalı belge alınacaktır.

B) KIRMIZI MERCİMEK:

1. Paketli Kırmızı Mercimek Satışı: Kırmızı mercimek  stokları  perakende  satışlarının  yanı  sıra  aylık  500 kg'a    kadar  gıda perakendecilerine,  kamu  kurum  ve  kuruluş  yemekhanelerine  ve  Ziraat  Odalarına  (sadece  satış marketlerinde  satılmak  üzere)  peşin  bedel  mukabili  toptan  cari  satış  fiyatlarıyla  toptan  satış yapabilecektir.

2. Kabuklu Kırmızı Mercimek Satışı: Batman Başmüdürlüğünün 5201002 nolu deposunda stoklu bulunan 4 bin 58 ton ile 5201003 nolu deposunda stoklu 379 ton olmak üzere toplam 4.437 ton yerli kabuklu kırmızı mercimek peşin bedel mukabili talep toplamak suretiyle bakliyat imalatçılarına yönelik olarak Ek-2' de belirtilen fiyattan toptan olarak satışa açılmıştır. Kabuklu  kırmızı  mercimeklerden  numune  talep  edenlere  19,00 TL/Kg (KDV hariç)  fiyatla numune verilecektir.

C-PİRİNÇ: Pirinç stokları perakende satışların yanı sıra aylık sadece groski çeşidi pirinç için 500 kg'a kadar gıda  perakendecilerine,  kamu  kurum  ve  kuruluş  yemekhanelerine  ve  Ziraat  Odalarına  (sadece  satış marketlerinde  satılmak  üzere)  peşin  bedel  mukabili  toptan  Ek-2'de  yer  alan  satış  fiyatlarıyla  satış yapabilecektir.

Yerli pirinçler için toptan satış yapılmayacaktır. Groski çeşidi çuvallı pirinçler aşağıdaki Başmüdürlüklerimiz stoklarından belirtilen miktarlarda peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak  Ek-2'deki toptan satış fiyatlarından satışa açılmıştır.

Bu kapsamda;

Mersin Başmüdürlüğümüzden 2.000 ton,

Kayseri Başmüdürlüğümüzden 450 ton,

Konya Başmüdürlüğümüzden 400 ton

Ankara Başmüdürlüğümüzden ise 150 ton olmak üzere toplam 3.000 ton groski çeşidi pirinç satılacaktır.

Satışa  açılan  groski  çeşidi  pirinç  için  talepler  yukarıdaki  Başmüdürlüklerimiz  tarafından alınacaktır. 

Bakliyat ve Pirinç Genel Hükümler: Toptan  satışı  yapılan  groski  çeşidi  pirinçler  ile  kabuklu  kırmızı  mercimekler  için  son para yatırma tarihi 22 Mart 2024, son teslimat tarihi ise 29 Mart 2024 olarak belirlenmiştir. 

Kırmızı Mercimeğin 500 Kg'a Kadar Paketli Toptan Satışları ile Pirincin 500 Kg'a Kadar Paketli ve/veya Çuvallı Toptan Satışlarında;

Başvuru  sahiplerinden alınacak  faaliyet belgeleri 01 Şubat 2024 tarihinden  sonrası için alınmış belgeler olacaktır.

Toptan  paketli  ürün  satışlarımızda  alıcılardan  Kuruluşumuzdan  satın  aldıkları  ürünleri  toptan olarak üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır (Ek-3).

Gıda  perakendecilerine  yapılacak  toptan  paketli  ürün  satışlarında  paketli  olarak  teslim  alınan ürünleri  nihai tüketiciye  azami  olarak TMO  perakende  satış  fiyatlarımız  üzerinden  satacaklarına dair (Ek-4) taahhütname de alınacaktır.

Toptan  satış  yapılacak  firmaların  faal  olup  olmadıkları  (aktiflik/pasiflik  durumları) GGBS  (Gıda Güvenlik Bilgi Sistemi)'den sorgulanarak sadece aktif durumda olanlara onay verilecektir.

Yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Üyeleirmize duyurulur.

Ek-1

Ek-2

Duyurular'a geri dön
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X