TOBB Logo ISO 9001 LOGO ISO 10002 LOGO
Online İşlemler
USD 32,9881
EUR 35,9086
İMKB 11.064,85
ALTIN 2.570,2740
Antalya 33⁰C
X

Peşin Hububat Satışları (Genel ve Sözleşme Bazında)

02/02/2024

Sayın Üyemiz,

TMO Denizli Başmüdürlüğü stoklarında bulunan ve (Ek-1)'de yer alan ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale  aşağıda  yer  alan  esaslar  ve  (Ek-2)'de  belirtilen  fiyatlarla kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak,  yine (Ek1)'de yer alan makarnalık buğday ve mısır aşağıda yer alan  esaslar  ve  (Ek-2)'de  belirtilen  fiyatlarla  kullanıcısına peşin bedel mukabili serbest olarak 01 Şubat  2024 tarihinden itibaren,  kırmızı mercimek  ve  pirinç ise  aşağıda  belirtilen  esaslar  ve (Ek-2)'de belirtilen fiyatlarla 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren satılacaktır.

A) HUBUBAT SATIŞ USUL VE ESASLARI:

Hububat satışlarına başvurular; ELÜS stokları için TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden, TMO depolarında bulunan stoklar için stokun bulunduğu Başmüdürlüğümüze elden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ELÜS stoklarına başvuru yapacakların hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB'e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. (Ek-1)'de yer alan; ekmeklik buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, (Ek-1)'de yer alan; makarnalık buğday kullanıcısına (makarna, şehriye, bulgur ve irmik fabrikalarına), mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] peşin bedel mukabili serbest olarak satılacaktır. Yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış  fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır. Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları (makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa, mısır ve yulaflar) şubat ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır.  Satışa  açılan tüm  ürünler için  son  para  yatırma,  son teslim  ve Elüsler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

ELÜS Hububat Stokları (Başvuru Satış Platformu)

ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi : 02 – 13 Şubat 2024

Türib Takas Son İşlem Tarihi                                  : 23 Şubat 2024 (dahil)

TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)

Son Para Yatırma Tarihi                                        : 23 Şubat 2024 (dahil)

Ürün Son Teslim Tarihi                                          : 29 Şubat 2024 (dahil)

TMO  Elektronik  Satış  Platformu  üzerinden  dağıtımı  yapılacak  ELÜS  "makarnalık  buğday, ekmeklik  buğday,  arpa,  mısır  ve  yulaflar"  takas  için  Türib'e  gönderilecektir.  ELÜS  satışlarında  ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.

Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. 2024 Ocak ayında dağıtımı yapılarak ürün bedeli yatırılan ancak son ürün teslim tarihine [31.01.2024 (dahil)] kadar teslimatı yapılmamış hububat için son teslimat tarihi 12.02.2024 (dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Denizli Başmüdürlüğü'nden kaynaklanan nedenler hariç son teslimat tarihi (31.01.2024) dışına sarkan günler için fiyat artışları henüz teslim edilmemiş mala uygulanacaktır. Teslimatların olumsuz hava şartları gibi  mücbir  sebepler  veya  Kuruluşumuzdan  kaynaklanan  nedenlerden  dolayı teslim  zamanı içerisinde yapılamaması durumunda tutanak tanzim edilerek bu süre teslimat süresine eklenecektir. Bu kapsamda  tutanak tutularak teslimatı son teslim tarihi dışına sarkan günler için fiyat artışları henüz teslim edilmemiş mala uygulanmayacaktır.

Kabuklu Kırmızı Mercimek Satışı:

Batman Başmüdürlüğünün 5201003 ve 5202002 nolu depolarında stoklu bulunan 4.879 ton yerli kabuklu kırmızı mercimek kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak Ek-2' de yer alan fiyattan toptan olarak satışa açılmıştır. Kabuklu  kırmızı  mercimek  için  talepler  Batman  Başmüdürlüğü  tarafından  alınacaktır.

Kabuklu  kırmızı  mercimek  satışlarından  tüm  başvuru  sahiplerinin  istifade  edebilmesi  için  09 Şubat 2024 tarihine kadar satış yapılmayacak bu tarihe kadar aynı stoklara yüksek miktarda talep gelirse ilgili Başmüdürlük  tarafından  talep  toplanmak  suretiyle  tahsis  yapılacak,  satışlar  buna  göre gerçekleştirilecektir.  Bu  tarihten  sonra  satışı  yapılmayan  stoklara  talep  gelmesi  halinde  bekletilmeden tahsis ve satış yapılabilecektir.

Dökme  olarak  stoklanan  kabuklu  kırmızı  mercimeğin  satışı  yine  dökme  olarak  kamyon  üstü teslim esasına göre yapılacaktır. Kabuklu  kırmızı  mercimeklerden  numune  talep  edenlere  18,00 TL/Kg (KDV hariç)  fiyatla numune verilecektir.

C-PİRİNÇ:

Başmüdürlükler  mevcut  pirinç  stoklarını  dikkate  alarak  perakende  satışlarının  yanı  sıra  aylık  sadece groski çeşidi pirinç  için  250 kg'a  kadar  gıda  perakendecilerine,  kamu  kurum  ve  kuruluş yemekhanelerine  ve Ziraat Odalarına  (sadece  satış marketlerinde  satılmak  üzere)  peşin  bedel mukabili toptan Ek-2'de yer alan satış fiyatlarıyla satış yapabilecektir.

Groski çeşidi çuvallı pirinçler aşağıdaki Başmüdürlüklerimiz stoklarından belirtilen miktarlarda peşin bedel mukabili kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak  Ek-2'deki toptan satış fiyatlarından satışa açılmıştır.

Bu kapsamda;

Mersin Başmüdürlüğünden 3.000 ton,

Kayseri Başmüdürlüğünden 450 ton,

Konya Başmüdürlüğünden 400 ton

Ankara Başmüdürlüğünden ise 150 ton olmak üzere toplam 4.000 ton groski çeşidi pirinç satılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

EK-1

EK-2

 

Duyurular'a geri dön
Daha iyi bir deneyim için çerezleri kullanıyoruz; Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Antalya Ticaret Borsası İnternet Sitesi Çerez Politikaları Metnini incelemenizi rica ederiz.
Çerez Politikalarımız Reddet Kabul Et
X